Etiketa a jej čaro

img

Naučte sa orientovať v teórii pravidiel etikety a využívať jej základné pravidlá na zľahčenie fungovania v spoločnosti. Aj malými úpravami dokážete dosiahnuť priblíženie sa k noblese a charizme. Predvídajte situácie a pripravte sa na reakcie v nich. Etiketa nie je súbor zväzujúcich pravidiel, ale nástroj na uľahčenie fungovania medzi ľuďmi

Ako ma kurz zmení?

Kurz vás pripraví na oficiálne podujatia, dá vám zručnosť pohotovo reagovať na spoločenské situácie, ktoré vyžadujú použiť zaužívané normy správania. Upriami vašu pozornosť na drobné detaily v živote, ktoré dokážu úpravou spraviť veľké zmeny. A aj keby ste po kurze nezmenili ani jeden z krokov ako počas dňa fungujete, minimálne vám pomôže spoznať, s kým máte pri stretnutí do činenia.


Pre koho je kurz určený:

 • Pre tých, ktorí sa v spoločenských situáciách niekedy opýtajú A TERAZ ČO?
 • Pre všetkých, ktorým nie je ukradnuté, ako pôsobia navonok
 • Pre tých, ktorí chcú pôsobiť príjemne a pripravene
 • Pre tých, ktorí nenechávajú nič na poslednú chvíľu
 • Pre tých, ktorí ešte stále uznávajú slušnosť a rešpekt

Čo vás na stretnutí čaká?

 • Pojmy protokol, etiketa, etika.
 • Osobnosť a prvý dojem.
 • Zasadací poriadok a stolovanie.
 • Prípitky, zdravenie, tykanie, vykanie, oslovovanie.
 • Dary, telefonická komunikácia, príprava návštevy a rokovania.
 • Pozvánky a základné spoločenské podujatia.

Žiadne termíny k dispozícií!!!

Detaily


Osobné údajeTáto prihláška je záväzná.

Prihláška je považovaná za záväznú až po zaplatení celej sumy za tréning.


5.0

Rated 5 out of 3 Ratings

Prehľad

8 hodinový kurz
Miesto: Bratislava

Cena: 250€

Môže vás zaujímať aj kurz