Ako odpovedať na ťažké či nepríjemné otázky?

Predstavte si situáciu – prezentujete pred veľkým publikom, máte dobrý pocit a zrazu príde počas diskusie z publika nepríjemná otázka. Alebo ste v televízii a moderátor z ničoho nič na vás „vypáli“ otázku, ktorá vás zaskočí a neviete na ňu odpovedať.

Môžu nastať dve situácie:

  • strápnite sa a ovplyvní to celkový dojem z vášho vystúpenia
  • alebo to zvládnete

Tá druhá predstava je príjemnejšia, tak si povedzme, ako na to.

Sú dve možnosti ako zvládnuť nepríjemnú alebo ťažkú otázku.

Tou prvou je, že využijete tzv. mostík. Je to tzv. preklenovací výrok, ktorý vám pomôže, aby ste nemuseli na otázku odpovedať priamo. Alebo vám pomôže úplne sa otázke vyhnúť a prejsť na inú tému. Ak nič iné, aspoň vám pomôže získať čas na premyslenie odpovede.

Schéma využitia mostíka je jednoduchá: 

ŤAŽKÁ OTÁZKA  ––  MOSTÍK ––   OĎPOVEĎ alebo KĽÚČOVÉ  POSOLSTVO

Existuje viacero príkladov mostíkov, za všetky aspoň tieto:

To je zaujímavá otázka, pripomína mi …

Skôr ako zabudnem, chcem povedať divákom …

Predtým než skončíme túto tému, rád by som dodal, že …

Ak sa vám nepodarí vyhnúť odpovedi prostredníctvom mostíku, odporúčame tieto rady.

  • odpovedzte na tú časť otázky, ktorá vám najviac vyhovuje
  • odpovedzte na otázku  rýchlo – čím sa dlhšie venujete téme, tým viac zvyšujete jej dôležitosť
  • po zodpovedaní  negatívnej otázky, chvíľku počkajte a pokračujte kladnou odpoveďou
  • hovorte vždy kladne
  • používajte pozitívne vety a tvrdenia
  • neopakujte ani po moderátorovi negatívne výroky či tvrdenia

A ešte niečo. Nikdy sa nenechajte vyprovokovať, či už moderátorom alebo publikom. Aj keď sú otázky nepríjemné a nanajvýš nevhodné. V prípade hádky alebo nervozity zostane vo vnímaní ľudí „čierny Peter“ vždy vo vašich rukách.